چین: کنگره ۵ روزه حزب کمونیست با سخنان رئیس جمهور افتتاح شد

کنگره حزب کمونیست چین

کنگره عمومی حزب کمونیست جمهوری خلق چین از روز چهارشنبه اجلاس پنج روزه خود را در پکن آغاز كرد. رئیس جمهور چین طی سخنان افتتاحیه خود قول داد وضعیت اقتصادی مردم را بهبود بخشد و اقتصاد چين را به سمت شکوفایی هدایت کند. وی هم‌چنین گفت: شرایط در داخل و در صحنه بين المللي  به سرعت دستخوش تحولات اساسی و پیچیده می‌شود و توسعه چین به مرحله‌ای مهم همراه با فرصت‌های استراتژیک رسیده است

حزب کمونیست  هر ۵ سال یکبار رهبران حزب که سمتهای اصلی دولتی را در دست خواهند گرفت، انتخاب می کند.

چین: کنگره ۵ روزه حزب کمونیست با سخنان رئیس جمهور افتتاح شد

جهان |