گزارشی از عامل اصلی بی‌آبی در ایران تحت حاکمیت آخوندها

اندازه متن
Aa Aa

سرخط ۲۶ مهر ۱۳۹۶- گزارشی از عامل اصلی بی‌آبی در کشور

بی‌آبی در کشور چه میکند؟ عامل اصلی آن کیست؟

معمولا جائیکه هیچ چیزی نباشد آب هست. یعنی مبرم ترین نیاز انسانی فراهم می شود. اما در ایران ما همین اولیه ترین

نیاز در این حاکمیت آخوندی در چهار دهه بعد از انقلاب از مردم ما دریغ میشود. و از آنجائی که آب حیاتی ترین چیز برای زندگی هست باید دید که بدون آب چه بر سر زندگی آمده است. گزارشی داریم در این رابطه.

بحران بي آبي در ايران تحت حاكميت آخوندها

بحران بي آبي در ايران تحت حاكميت آخوندها

بیشتر بخوانید:

بحران آب در ۱۶ استان ایران در حاکمیت آخوندی

 پدیده فروش آب آشامیدنی در روستاهای محروم نزدیک مشهد

بحران خشکسالی ۹۴ درصد کشور را فراگرفته است