تولید پل با چاپگر سه بعدی

دانشگاه آیندهوون سرانجام نخستین پل ساخته شده از طریق چاپگر سه بعدی را در شهر گیرمت در جنوب هلند عرضه کرد.

این اولین تکنولوژی چاپگر سه بعدی برای ساخت پلهای سیمانی تقویت شده با آرماتور محسوب می‌شود.

ساخت این پل سه ماه در دانشگاه آیندهوون به طول انجامید طول این پل هشت متر است و از 800لایه بتن ساخته شده است.

به گفته متخصصان، این شیوه ساخت و ساز، به حفظ محیط زیست کمک میکند چرا که همه چیز در داخل کارخانه تولید میشود و و اضافات آن طبیعت را آلوده نخواهد كرد. علاوه بر این، سرعت و دقت و قدرت و کاهش هزینه  این  تکنولوژی جدید،  آینده بهتری را پیش‌روی ساختمان سازی قرار می‌‌دهد.

علمی – ساخت اولین پل تولید شده توسط چاپگر سه بعدی در هلند

جهان |