اخبار اعتراضات و اعتصابات کارگران و دانشجویان و سایر اقشار مردم ایران

اندازه متن
Aa Aa

سرخط ۳  آبان ۱۳۹۶- سرخط اخبار اعتراضات و اعتصابات امروز بدین شرح است:

ادامه اعتراضات مردم و جوانان خشمگین ارومیه

ادامه اعتراضات مردم و جوانان خشمگين اروميه

ادامه اعتراضات مردم و جوانان خشمگين اروميه

پس از به آتش کشیدن پایگاه بسیج ضدمردمی در ارومیه توسط مردم و جوانان خشمگین، به‌رغم حضور صدها گشت موتوری و سواره نیروی سرکوبگر انتظامی به دو مدرسه دیگر حمله کردند و آنها را به آتش کشیدند.

روز قبل از آن اولیاء مدرسه‌ای که یکی از دختران در آنجا مورد تعدی قرار گرفته بود دست به تظاهرات‌زده بودند که با حمله وحشیانه گاردهای ضدشورش سپاه پاسداران مواجه شدند.

اما جوانان کوتاه نیامدند و تا به آتش کشیدن مقر نیروی بسیج ضد مردمی پیش رفتند.

مصطفی حبیبی دادستان جنایتکار رژیم در ارومیه به استمرار اعتراض مردم اعتراف کرد و به رسانه‌های حکومتی گفت:‌ «حدود ساعت ده شب گذشته نیز عده‌یی اندک از فرصت‌طلبان دوباره به ۲مدرسه دیگر حمله کردند و خسارتهایی به بار آورده‌اند

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

کشاورزان اصفهانی در اعتراض به بی‌آبی در مقابل اداره محیط‌زیست استان دست به تجمع زدند. فریاد اعتراض کشاورزان اصفهانی، که جان به لبشان رسیده بلند شده و می‌گویند ما حقمان را می‌خواهیم و کوتاه نمی‌آییم

غارت کارمندان توسط سپاه پاسداران

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

کارمندان پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در اعتراض به روشن نبود امنیت شغلی خود مقابل دفتر مرکزی این واحد پالایشگاهی در تهران تجمع کردند.

این پالایشگاه که درآمدهای آن توسط سپاه پاسداران تاراج می‌شود و مدیریت آن در چنگ همین ارگان ضدمردمی است، با کمترین اعتراض یا خواسته‌ای از جانب کارگران و کارمندان آنان را اخراج می‌کند و امنیت شغلی آنان را به هم زده است.

کارگران شرکت حمل ونقل خلیج‌فارس در ادامه تجمعی که در مقابل وزارت کار رژیم در تهران برپا کرده بودند مجدداً در مقابل ساختمان فرمانداری رژیم در اسلامشهر پی گیر مطالبات عقب‌افتاده خود شدند.

عده‌یی از ناظران کشاورزی در اعتراض به بی‌تفاوتی رژیم برای استخدام و تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند.

در تهران پرستاران بیمارستان موسوم به امام در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات عقب‌افتاده خود در این بیمارستان تجمع کردند.

کارگران شهرداری کرمانشاه در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق عقب‌افتاده مقابل ساختمان استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

کارگران پیمانکاری معدن پرورده مقابل ساختمان فرمانداری رژیم در شهر طبس تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران که تعداد آنها به ۲۵۰نفر می‌ر سید می‌گویند: مهر ماه سال جاری که قرارداد پیمانکار خاتمه یافت، فعالیت آنها نیز متوقف شده است و در عین‌حال هنوز بابت دو ماه گذشته با آنها تسویه‌حساب نشده است.

بیشتر بخوانید:

تجمع اعتراضی اقشار میهنمان در شهرهای مختلف

حرکت های اعتراضی غارت شدگان به جان آمده علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان ۵۰۵۴ایران خودرو