اندازه متن
Aa Aa

همیاری با سیمای آزادی

بیست و دومين برنامه همیاری با سیمای آزادی، که تا روز یکشنبه 14 آبان ماه  ادامه پيدا مي كند، با استقبال هموطنان رو به رو شد.

هموطنانمان از داخل و خارج کشور به یاری سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران برخاستند و بر رابطه سرشار و رزمنده خود با سیما و صدای آزادیخواهی مردم ایران تأکید کردند.

همیاران سیمای آزادی با تأکید بر دوران نويني كه مقاومت و هم‌چنين رژيم آخوندي وارد آن شده اند، بر آمادگی و عزم خود برای حمایت از صدا و سیمای آزادیخواهی مردم ایران در مقابل  خفقان و سانسور  استبداد دینی، تأکید کردند.

بیست و دومين  برنامه همیاری با سیمای آزادی، پس از اخبار وطی روزهاي شنبه و يكشنبه 13 و 14 آبان، برابر با چهارم و پنجم نوامبر ادامه مي يابد.

آغاز بیست و دومین برنامه همیاری با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران