اندازه متن
Aa Aa

استقبال مردم از بیست و دومین برنامه همیاری

بیست و دومين برنامه همیاری با سیمای آزادی،که از روز جمعه آغاز شد، با استقبال پرشور هموطنان و همیاران تلویزیون ملی ایران، ادامه پیدا کرد.

همیاران سیمای آزادی با تأکید بر آمادگی و عزم خود برای حمایت از صدا و سیمای آزادیخواهی مردم ایران در مقابل خفقان و سانسور  استبداد دینی، حمایت و کمک رسانی به سیمای آزادی در دوران نويني كه مقاومت و هم‌چنين رژيم آخوندي وارد آن شده اند رایک وظیفه میهنی توصیف کردند.

هموطنانمان از داخل و خارج کشور ضمن اهدای کمکهایشان به سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، برحمایت از جنبش مقاومت و مجاهدان اشرفی تاکید کردند.

استقبال مردم از بیست و دومین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران