گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری ملی با سیمای آزادی – روز اول، قسمت 2

منتخب همیاری ۲۲- روز اول -۲

مهمانان برنامه

بدری پورطباخ

محمد محدثین