گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری ملی با سیمای آزادی – روز اول، قسمت ۳

منتخب همیاری ۲۲ – روز اول – ۳

مهمان برنامه

محمد محدثین