گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری ملی با سیمای آزادی – روز اول، قسمت ۱

گزیده همیاری۲۲ – روز اول – ۱

مهمانان برنامه:

سهیلا قنبر نژاد و جمعی از اشرف نشانها