اندازه متن
Aa Aa

استقبال هموطنان از برنامه همیاری

بیست و دومين برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی با پیامهای پرشور همبستگی از سوی هموطنانمان در سراسر ایران و در کشورهای مختلف جهان در سومین روز ادامه یافت.

همیاران سیمای آزادی با اهدای کمکهایشان به صدا وسیمای آزادیخواهی مردم ایران و با ابراز پرشورترین عواطف انقلابی نسبت به مقاومت و رزم آوران آزادی، گلریزان همیاری را به کارزار پرشور دیگری از تعهد و همبستگی ملی  تبدیل کردند.

استقبال هموطنان داخل و خارج کشور از بیست و دومین گلریزان همیاری