گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری ملی با سیمای آزادی – روز دوم – قسمت ۲

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری – روز دوم – ۲

مهمانان برنامه: ربیعه مفیدی، نسرین مسیح و جمعی از اشرف نشانها