گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری ملی با سیمای آزادی – روز دوم – قسمت ۳

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری – روز دوم -۳

مهمان برنامه: مهدی ابریشمچی