اختصاص کمکهای مالی و تعهدات همیاران سیمای آزادی به زلزله زدگان

کمک اهدایی سیمای آزادی به‌هموطنان مصیبت‌دیده در مناطق زلزله‌زده

تلويزيون ملي ايران سيماي آزادي ازروز 22آبان همه كمك هاي مالي وتعهدات باقيمانده همياران درداخل ايران را  كه هفته گذشته در بيست و دومين برنامه همياري به سيماي ازادي اختصاص داده اند به هموطنان داغدار و زلزله زده اهدا مي‌كند و از همياران عزيز درخواست مي‌كند اين كمكها و تعهدات را كه به يك ميليارد تومان بالغ مي‌شود؛ مستقيما به هموطنان دردمند در مناطق زلزله زده برسانند.

اختصاص کمکهای مالی و تعهدات همیاران سیمای آزادی به زلزله زدگان

سیاسی |