انگلستان: نیروهای مسلح لبنان

دولت انگلستان اعلام کرد: «نيروهاي مسلح لبنان تنها نيروي مشروع در داخل اين كشور هستند و هيچ گروه شبه نظامي يا نيروي خارجي نبايد تلاش كند نيروهاي مسلح لبنان را كه تضمين‌كنندة نهايي امنيت مردم اين كشورند، به چالش بكشد».

وزير خارجة انگلستان در بيانية خود با تأكيد بر حمايت از سعد حريري، افزود: «ما بر نگراني‌هاي ايالات متحده و شركاي اروپايي‌مان تأكيد مي‌كنيم كه لبنان نبايد به‌عنوان ابزاري در جنگ‌هاي نيابتي تبديل شود و استقلال و يكپارچگي آن بايد توسط همة طرف‌ها در داخل و خارج كشور، مورد احترام قرار گيرد».

بوريس جانسون، هم‌چنين گفت: «روز يكشنبه در صحبت با وزير خارجة (لبنان)… بر حمايت كامل انگلستان از يكپارچگي و استقلال اين كشور تأكيد كردم. نخست‌وزير حريري يك شريك خوب و قابل اعتماد براي انگلستان بوده و ما اميدواريم كه او بدون تأخير و در راستاي منافع ثبات سياسي لبنان، به بيروت باز گردد. من به وزير خارجه (لبنان) تضمين دادم كه انگلستان به حمايت از مردم و نهادهاي لبنان ادامه خواهد داد».

انگلستان: نیروهای مسلح لبنان تنها نیروی مشروع این کشور