حزب الله لبنان پخش مصاحبه سعد حریری را قطع کرد

حزب الله لبنان شاخه نیروی تروریستی قدس، پخش مصاحبه سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان را در حومه جنوبی لبنان مقر «حزب الله» قطع کرد.

ثامر السبهان  وزیر مشاور در دولت عربستان سعودی در حساب رسمی توئیتر خود نوشت:

آنها دروغ گویی و ضعف استدلال واهی خود را به اثبات رساندند و پخش مصاحبه حریری را قطع کردند

تا اشتباهات آنها جلوی جهانیان و مردم لبنان افشاء نشود٬ حریری صحبت میکند و آنها طبق معمول می پوشانند…»

شب گذشته سعد حریری در یک گفتگوی زنده با تلویزیون المستقبل که از اغلب کانالهای تلویزیونی پخش شد

استعفای خود را اقدامی در جهت منافع ملی مردم لبنان و پاسخی به دخالتهای رژیم ایران دانست.

حزب الله لبنان پخش مصاحبه سعد حریری را قطع کرد