پاسدار قاسمی سرکرده چماقداران

در ادامه خبرها، توجه شما را به زوره های ترس و وحشت پاسدار سعید قاسمی سرکرده لباس شخصیها و چماقداران خامنه ای، جلب می کنیم::

پاسدار سعید قاسمی: صنعتی شریف با همه صنعتی شریف این میشه كه وقتی انتقال تجربه نمیدی اول ترم دو هفته عكس مریم رجوی تروریست بزرگ  با 17000 شهیدی كه از جامعه ایرانی گرفته عكسش سر در دانشگاه هست و همه با سلام و صلوات زیر این طاق نصرت مریم رد میشوند می آیند بیرون كسی اصلا نمیگه خرت به چند من؛ نه تنها ابتدا دانشگاه این ترم در صنعتی شریف كه زدن اینها كه ایشون این … یكی از پیشكسوتان دوره خاص خودش بوده است و فلان واینها با سلام و صلوات و با تشكر از مریم توی انتخابات هم زیر پل حافظ عكس مریم كنار یكی دیگر از كنار سایر كاندیداها

و اینهم نمونه یی از ابعاد غارتگری پاسداران جهل و جنایت و مزدوران ولایت فقیه درعراق که باید گفت: «طنز تاریخ » است:

به تازگي در ميان پيشمرگان كردستان عراق عكسي در حال چرخش است كه در واقع متعلق به مارس 2015 در جبهه تكريت است، در اين عكس سردژخيم- قاسم سليماني فرمانده نيروي تروريستي قدس چاي خود را هم  از فلاسكي ميخورد كه از اموال اشرف ربوده شده است.

در قسمت پايين اين فلاسك كلمه «انبار مراسم» ديده ميشود كه از اشرف دزديده شده است و نشان ميدهد كه اموال مجاهدين در اشرف تا كجا غارت شده و مزدوران و دژخيمان رژيم حتي از يك فلاسك چاي هم صرفنظر نكرده و علاوه بر اين فرصت نكرده اند  نوشته روي آنرا هم پاك كنند.

زوزه های وحشت پاسدار قاسمی سرکرده چماقداران خامنه‌ای – غارت اموال مجاهدین

سیاسی |