فاجعه زلزله

فاجعه زلزله در استان كرمانشاه و ديگر استانهاي غرب كشور با صدها كشته و هزاران مجروح و بي خانمان

دومين شب زلزله را  هم ميهنمان زلزله زده در سرماو بدون هيج گونه امکانات سپري کردند

اعتراض مردم داغدار و مصيبت ديده به آخوند روحاني و تعريف و تمجيدهاي وقيحانه او از سپاه پاسداران و نيروهاي سركوبگر رژيم

کمک اهدايي سيماي آزادي به هموطنان مصيبت ديده در مناطق زلزله زده

تلويزيون ملي ايران سيماي آزادي، از روز 22 آبان همه كمك هاي مالي و تعهدات باقيمانده همياران در داخل ايران را كه هفته گذشته در بيست و دومين برنامه همياري به سيماي آزادي، اختصاص داده اند به هموطنان داغدار و زلزله زده اهدا ميكند و از همياران عزيز درخواست ميكند اين كمكها و تعهدات را كه به يك ميليارد تومان بالغ ميشود، مستقيماً به هموطنان دردمند در مناطق زلزله زده برسانند.

 

دومين شب فاجعه زلزله کرمانشاه را  نيز ، هم ميهنمان در سرما و بدون هيج گونه امکانات اوليه سپري كردند.

رسانه هاي رژيم اعتراف مي کنند زلزله‌زدگان شب سخت و سردي را سپري کردند. به ۶۰ درصد حادثه‌ديدگان چادر و پتو نرسيد. درجه برودت هوا در برخي از مناطق زلزله‌زده مانند ازگله به صفر درجه سانتيگراد رسيد.

برغم دجالگري و تبليغات دروغ رسانه ها و مقامات رژيم درباره كمك رساني به مناطق آسيب ديده، گزارشات دريافتي از عدم رسيدگي رژيم به مردم محروم و مصيبت زده در مناطق زلزله زده است.

به گزارشاتي از خبرنگاران سيماي آزادي از مناطق زلزله زده استان كرمانشاه و ساير استانهاي غرب كشور توجه فرماييد

 

در شرايطي که مردم زلزله زده استان کرمانشاه با کمبود اوليه ترين امکانات از جمله آب آشاميدني و يک سرپناه موقت روبرو هستند، آخوند شياد روحاني پس از دو روز به کرمانشاه مسافرت کرد و در برابر مردم مصيبت زده به تمجيد سپاه و نيروهاي سركوبگر رژيم پرداخت كه با اعتراض مردم بجان آمده روبرو شد.

مردم داغدار با فريادهاي خود مانع صحبت آخوند روحاني شدند.

فاجعه زلزله در غرب کشور با صدها کشته و هزاران مجروح – اعتراض به روحانی