محکومیت رژیم در کمیته سوم حقوق بشر سازمان ملل متحد

به گزارش اسکای نیوز کمیته سوم حقوق بشر سازمان ملل رژیم های ایران و سوریه را بخاطر نقض حقوق بشر محکوم کرد .

در این اجلاس عبدالله المعلمی  سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل گفت رژیم ایران مردم را از شهرها تخلیه می کند  و گروههای فرقه گرا محل آنها را اشغال می کند

این نوعی از ظلم و سرکوب و پاکسازی فرقه ای و در بعضی حالات پاکسازی قومی است

بطوریکه شکل ظاهری بسیاری شهرها و محله ها که قدمتی صدها ساله داشته   با اشاره های فرقه گرایانه تغییر کرده  است

مقامات رژیم ایران حقوق مردم اهواز را بشکل خطرناکی نقض کرده است

قوانینی تصویب کرده اند تا با هدف تغییر بافت اجتماعی مناطق  اهواز  آنها را  از مناطق اقامتشان کوچ دهند

شورای عالی امنیت ایران در سال ۲۰۱۶ طرحی که فرماندهی سپاه پاسداران ایران ارائه کرده را تصویب کرد تا دو سوم ساکنان عرب اهواز   کوچ داده شوند

محکومیت رژیم در کمیته سوم حقوق بشر سازمان ملل متحد

سیاسی |