پنج اعدام جمعی و جنایتکارانه دیگر به دست دژخیمان خامنه‌ای در ارومیه و بندرعباس

پنج اعدام جمعی

رژیم ضدبشری 5 زندانی دیگر را در ارومیه و بندرعباس روز دوشنبه اعدام کرد.

در ارومیه اعدام شدگان همراه با 5 زندانی دیگر روز یکشنبه به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.

پنج اعدام جمعی و جنایتکارانه دیگر به دست دژخیمان خامنه‌ای در ارومیه و بندرعباس

سیاسی |