گزارش خبرنگاران سیمای آزادی از مناطق زلزله‌زده – فریاد مردم به خشم آمده از کمبودها

اندازه متن
Aa Aa

سرخط – ۲۴آبان ۱۳۹۶

با سلام به شما و با ابراز همدردی با هموطنان بلادیده در مناطق زلزله زده غرب کشور برنامه امروز سرخط رو شروع می‌کنیم. نخست سرتیتر موضوعات

  • فریاد مردم از کمبود امکانات. گزارشهایی از مناطق زلزله زده

  • سپردن بازسازی مناطق زلزله زده به سپاه، گرگ به جای چوپان گفتگو پیرامون این موضوع

  • گفتگویی دیگر در مورد آخرین خبرها از ابعاد خسارات زلزله

  • خبرنگاران سیمای آزادی گامی بلند در جهت افشای دروغهای رژیم در گفتگوی روز

 

گزارشهای سیمای آزادی از مناطق زلزله زده

در حالی که فریاد و اشک و فغان مردم بر سر پیکرهای عزیزانشون در همه ی مناطق زلزله زده بلنده، عوامل حکومتی با کلماتی از جنس خمینی که هیچ احساسی نداشت از غم مردم صحبت میکنند. وزیر کشور کابینه آخوند روحانی یعنی رحمانی فضلی  وقتی به مناطق زلزله زده رفت گفت:«:‌  بنده به مناطق زلزله زده رفتم مردم برخی جاها   عصبانی و ناراحت هستند»!!!!!

البته عصبانیت مردم به دلیل دروغهایی که در مورد کمک رسانی گفته میشه هست.  حقیقت رو باید البته از زبان مردم و از زبان گزارشگران و بخصوص خبرنگاران سیمای آزادی شنید که به با سرعت از همه مناطق گزارش می‌کنند. با هم به گزارشهایی از خبرنگاران سیمای آزادی از سر پل ذهاب که مرکز مهمی از  این درد و رنج وارده بوده توجه کنیم.

مردم، در برابر مسؤلیت گریزی حاکمیت آخوندی، مسؤلانه به فکر درد هموطنانشون هستند . هم حقایق رو میگن. هم پوشاندن حقایق توسط این حاکمیت رو افشا می‌کنند. و به دنیا اعلام می‌کنند که همه ی اخبار و اطلاعاتی که این رژیم میده دروغه.

به صحبتهایی از خبرنگاران سیمای آزادی در این زمینه ی آمار خسارات و جانهای از دست رفته در سر پل ذهاب گوش کنین: