خبرنگاران سیمای آزدای واقعیات زلزله را به تصویر کشیدند – گفتگو با حوری سیدی

سرخط – ۲۵آبان ۱۳۹۶

صدای زلزله زدگان چگونه منعکس میشه؟ دردها و مشکلاتشون چگونه به گوش مردم ایران و جهان میرسه. در برنامه امروز همراه هستیم با خانم حوری سیدی تا به این موضوع بپردازیم.