خشم و اعتراض هموطنان زلزله زده نسبت به کارگزاران رژیم و بی اعتنایی آنان

اشتراک گذاری:

سرخط –  ۲۸ آبان  ۱۳۹۶

اشتراک گذاری: