نامه  آتنا دائمي: برگ برگ تاریخ این سرزمین را با دادخواهی به ثبت برسانیم

اندازه متن
Aa Aa

 

زنداني سياسي آتنا دائمي كه اكنون در زندان اوين در حبس  بسر ميبرد طي نامه یی در واكنش به پذیرش شکایت زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد توسط گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل متحد

درباره رسیدگی به پرونده برادر و خواهرش که در قتل عام سال ۶۷ اعدام شده اند نوشت” برگ برگ تاریخ این سرزمین را با دادخواهی به ثبت برسانیم“.

وي در قسمتي از نامه اش با شرح چگونگي به شهادت رسيدن چهار تن از اعضاي خانواده زنداني سياسي مريم اكبري منفرد

توسط دژخيمان خامنه اي در زندان به تلاشهاي مريم اكبري منفرد در رابطه با افشاي اين جنايت پرداخته و سپس با اشاره به جنايات رژيم در نقض حقوق بشر اضافه ميكند

” نقض حقوق بشر، زیرپا گذاشتن معاهدات، دروغ های بزرگ و فریب دادن مردم از طریق رسانه‌ها و روزنامه‌ها مصادره اموال زندانیان ،

کشتار دهه ۶۰ قتل‌های دسته جمعی، گورهای دسته جمعی، هیئت ۳ نفره مرگ و صف‌های چپ و راست و

قضاوت تنها با اشاره یک انگشت سپاه و بسیج و سرویس های جاسوسی و… همگی شبیه به سیاست های هیتلر و نازی هاست!“

زنداني سياسي آتنا دائمي در پايان نامه اش با تقدير از فعالان حقوق بشر در جهان و عاصمه جهانگير نماينده ويژه حقوق بشر  می افزاید:‌

”باشد که تک تک عزیزان آسیب دیده در برابر این ظلم ها قد علم کنند و برگ برگ تاریخ این سرزمین را با دادخواهی شان به ثبت برسانند.

درست است کسانی که کشته یا اعدام شدند هرگز زنده نمی شوند، درست است که هیچ چیز سالهای زندان زندانیان را جبران نمی کند

اما فراموش نکردن آنان، توجه به وضعیت آنها و صدای تک تک آنان بودن، باعث برپایی عدالت و سعادت بشری و ثبت تاریخ و

همچنین دلگرمی کسانی که سالها به طریقی مورد ظلم قرار گرفته‌اند خواهد شد و ما همچنان امید داریم به روزهای روشن.“

نامه آتنا دائمي: برگ برگ تاریخ این سرزمین را با دادخواهی به ثبت برسانیم