همبستگی اشرف نشانها با هموطنان زلزله زده – پیام امیر بلورچی از آمریکا

اشتراک گذاری:

سرخط ۳۰آبان ۱۳۹۶

اشتراک گذاری: