همبستگی اشرف نشانها با هموطنان زلزله‌ زده

سرخط ۱ آدر ۱۳۹۶ – پیامهای همبستگی دکتر علی زاهدی و دکتر محمود رحمتی با هموطنان زلزله زده