همبستگی اشرف نشانها با هموطنان زلزله‌ زده

اشتراک گذاری:

سرخط ۱ آدر ۱۳۹۶ – پیامهای همبستگی دکتر علی زاهدی و دکتر محمود رحمتی با هموطنان زلزله زده

اشتراک گذاری: