ايران – كنترا و برملاشدن يكي ديگر از دجاليتهاي خمين-روزهاو یادها هفته اول آذرماه

اندازه متن
Aa Aa

 ايران – كنترا و برملاشدن يكي ديگر از دجاليتهاي خميني – روز 28 آبان 1366 

روز 28 آبان سال  1366، يك افتضاح رژيم آخوندي حاكم بر ميهنمان، در سطح جهاني افشا شد.

28 آبان 1366 کميسيون ويژه کنگره آمريکا معروف به ”کميسيون ايران – کنترا”

گزارش نهايي خود را  پيرامون  چگونگي معاملات تسليحاتي  طرف حساب هاي امريكايي با رژيم آخوندي  صادر کرد.

و رونالد ريگان رئيس جمهور وقت را مسئول اعمال خلافِ قانونِ دستيارانش در اين زمينه معرفي كرد.

ايران كنترا در زمان ريگان طراحي شد .

رژيم خميني براي خريد سلاح از آمريكائيان, به منظور تدوام جنگ با عراق وارد يك رشته معاملات سرّي و مخفي با طرف حسابهاي آمريكايي شده بود.

خميني اين معاملات را در پس شعر و شعارها و دجالگريهاي ضد امريكايي پنهان ساخته،

و ميليونها دلار مبلغ پرداختي براي سلاحها را به حساب ضد انقلابيون نيكاراگوئه كه به كنتراها معروف بودند واريز ميكرد.

اين لاپوشاني به آن علت بود كه رژيم آخوندي، در ظاهر تحت محاصره اقتصادي آمريكا بود.