زلزله استان کرمانشاه – آن چه گذشت به روایت تصاویر

اشتراک گذاری:

سرخط  ۳ آذر ۱۳۹۶ – گزارش تصویری از زلزله کرمانشاه

اشتراک گذاری: