کلیپی از اعتراض کارگران شرکت هپکو در شهریور ۹۶

سرخط ۵ آذر ۱۳۹۶ – تقدیم به کارگران غیور و زحمتکش شرکت هپکو در تجلیل از اعتراض دلیرانه شان در شهریور ۱۳۹۶