کرمان،دمای هوای مناطق زلزله زده کرمان به منفی هفت درجه می رسد

کرمان

طبق آخرین پیش بینی ها دمای هوا  در مناطق زلزله زده  کرمان شب یکشنبه به منفی هفت درجه خواهد رسید.

سرمای شدید در این مناطق در حالی است که بسیاری از  زلزله زدگان

از حداقل امکانات از جمله چادر برای اسکان در محیط های باز محروم هستند.

 در مناطق زلزله زده هجدک نیز دمای هوا به حداقل منفی هفت درجه و حداکثر به ۱۰ درجه بالای صفر می رسد.

کرمان،دمای هوای مناطق زلزله زده کرمان به منفی هفت درجه می رسد