زلزله چهار و چهار ریشتری در هجدک و ثبت 260پس لرزه

 زلزله – هجدک

ساعت 6 و 17دقیقه بامداد امروز یکشنبه زمین لرزه یی به قدرت چهار و چهار دهم درجه در مقیاس ریشتر

هجدک  در استان کرمان را تکان داد

پس از وقوع زمین‌لرزه شش و یک دهم  ریشتری صبح روز جمعه 10 آذر در منطقه هجدک کرمان،

تاکنون بیش از 260 پس‌لرزه در منطقه ثبت شده است .

آخرین زمین لرزه ساعت هشت و سی و دو دقیقه صبح امروز به قدرت سه ونیم درجه در مقیاس ریشتر بود.

این زمین لرزه در عمق8کیلومتری زمین گزارش شده است

زلزله چهار و چهار ریشتری در هجدک و ثبت 260پس لرزه