طوفان گرد و خاك مدارس ابتدايي بندر عباس و قشم را تعطیل کرد

طوفان گرد و خاك بندرعباس و قشم

بنا به گزارش خبرگزاري صداي و سيماي رژيم تمامي مدارس ابتدايي و پيش دبستاني بندرعباس و قشم

در روز يكشنبه 12آذر 96 به علت گرد خاك تعطيل است.

شدت طوفان گرد وخاك در اين دو شهر باعث شد تا دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان نيز از افراد سالمند

و بيماران خاص درخواست كند تا از خانه خارج نشوند.

اين در حالي است كه سازمان هواشناسي در اطلاعيه اي از آلودگي هوا در شش كلانشهر

قزوين ،اراك ،كرج، تهران، اصفهان و تبريز خبر داد.

در اين اطلاعيه با اشاره به وضعيت آلودگي شديد هوا اعلام شد كه افراد آسيب پذير شامل كودكان ،

سالمندان و بيماران تنفسي در اين شش شهر در روزهاي آتي از تردد خودداري كنند.

طوفان گرد و خاك مدارس ابتدايي بندر عباس و قشم را تعطیل کرد