اندازه متن
Aa Aa

انتشار کتاب جدید درباره قتل عام ۶۷

«ايران، جايي كه قتل عام‌كنندگان حكومت مي‌كنند»

كتاب جديد دفتر نمايندگي شوراي ملي مقاومت در آمريكا

دربارة قتل عام 67 و جنبش دادخواهي

 

تقريظ ها و پیشگفتار از :

-سناتور جوزف ليبرمن

-مايكل موكيزي

-سفیر کنت بلکول

-سر جفري رابرتسون

 

انتشار كتاب «ايران، جايي كه قتل عام‌كنندگان حكومت مي‌كنند» كه توسط دفتر نمايندگي شوراي ملي مقاومت در آمريكا تهيه شده، روز جمعة گذشته طي يك كنفرانس مطبوعاتي در كلوپ ملي مطبوعات در واشينگتن با حضور شخصيت‌هاي برجستة آمريكايي، اعلام شد.

سفیر کنت بلکول سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق‌بشر در ژنو نگارندة پيش‌گفتار اين كتاب طي يك مصاحبة اختصاصي با سيماي آزادي در كنفرانس واشينگتن، گفت:

من افتخار آن‌را يافتم كه پيش‌گفتار اين كتاب را بنويسم. كتابي كه خواهان شفافيت و دسترسي به مزارهاي جمعي مي‌شود كه نتيجة اعدام خودسرانة 30 هزار ايراني بوده است. جلسة امروز براي روشن‌ساختن گذشتة تاريك (رژيم) ايران بود و براي درخواست اين‌كه خانواده‌هاي قربانيان بتوانند (پرونده را) به‌سرانجام برسانند، آن هم در هم‌خواني با درخواست‌هاي سازمان ملل براي شفافيت. ما هم‌چنان در تلاش براي پيشبرد درخواست‌هايمان هستيم تا تيم‌هاي پزشكي قانوني و انسان‌شناسي بتوانند (به ايران) بروند و مزارها  را (مورد تحقيق قرار بدهند) و حقيقت را مستند كنند؛ اين به عدالت و پاسخگويي در ايران منجر خواهد شد.

لیندا چاوز، مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید نيز در مصاحبه با سيماي آزادي، تأكيد كرد:

انتشار كتاب «ايران، جايي كه قتل عام‌كنندگان حكومت مي‌كنند» بسيار مهم است، چون اولين‌باري است كه مي‌توانيم شواهد مستندی دربارة قساوت‌هايي در اختیار داشته باشیم كه در سال 1988 در ايران رخ داده است، وقتي كه 30 هزار تن توسط رژيم به‌خاطر عقايد سياسي‌شان به قتل رسيدند….  اين كتاب بسيار مهمي براي بازگو كردن داستان اعمال رژيم ايران در سال 1988 است. اما اهميت آن امروز در اين است كه به جهان بگويد، هيچ‌چيز در داخل ايران تغيير نكرده و برخي از عاملان همان قتل عام، در بالاترين سطوح حكومتي اين رژيم بوده و هستند. من توصيه مي‌كنم كه همه اين كتاب را مطالعه كنند و اين كتاب فراخواني براي اقدام باشد و رژيم ايران به‌خاطر قتل عام 30 هزار انسان بي‌گناه، مورد حسابرسي قرار گيرد.

كتاب «ايران، جايي كه قتل عام‌كنندگان حكومت مي‌كنند» كه در كتابخانة كنگرة آمريكا به ثبت رسيده، داراي 138 صفحه و 9 فصل و حاوي ده‌ها عكس و سند و مدارك مستند و غير قابل انكار دربارة قتل عام 67 و جنايات رژيم آخوندي است. از جمله فتواي جنايتكارانة خميني جلاد براي كشتار جمعي مجاهدين، نامه های اعتراضی ‌منتظري جانشین وقت  خمینی و پاسخ‌هاي خميني به او، تصاوير برخي گورهاي دست‌جمعي، و هم‌چنين شهادت زندانيان از بندرسته و شاهدان قتل عام 67.

 

 

بخشي از اين كتاب به معرفي اصلي‌ترين دست‌انداركاران قتل عام اختصاص دارد و در بخش ديگري از كتاب توضيح داده شده است كه چه‌طور رژيم آخوندي در سال‌هاي بعد از قتل عام و تا همين امروز نيز همان روية اعدام و كشتار زندانيان سياسي و هواداران مجاهدين را ادامه داده است.

در فصل هفتم كتاب، جنبش دادخواهي و پيشرفت‌هاي آن تشريح شده است و در فصل هشتم، وضعيت كنوني حقوق بشر در ايران شرح داده شده و تأكيد شده است كه رژيم آخوندي در دوران رياست‌جمهوري آخوند روحاني، اقدامات سركوبگرانه و موج اعدام‌ها را افزايش داده است.

كتاب «ايران، جايي كه قتل عام‌كنندگان حكومت مي‌كنند» در فصل نهم، به اقدامات مشخص و ضروري در قبال قتل عام 67 و ساير جنايات رژيم مي‌پردازد و به محاكمة سران حكومت آخوندي، به‌ويژه مسئولان مستقيم و غير مستقيم قتل عام سي هزار زنداني سياسي فراخوان مي‌دهد.

اين كتاب حاوي دو تغريظ توسط سناتور جوزف ليبرمن كانديداي پيشين معاون رياست‌جمهوري و قاضي مايكل موكيزي وزير پيشين دادگستري آمريكاست.

سناتور ليبرمن، مي‌نويسد: «اين يك كتاب پرمعنا و حاوي توضيحات جزيي دربارة يك جنايت عليه بشريت در تابستان سال 1988 است. وقتي اعمال قساوت‌بار صورت مي‌گيرد، ما نمي‌توانيم از آن چشم‌پوشي كنيم. فقط با تاکید بر انجام  تحقيقات مستقل و اشراف به آن‌چه اتفاق افتاده مي‌توانيم از تكرار چنين قساوت‌هايي جلوگيري كنيم. بيشتر اين كتاب توسط مخالفان ايراني و رزمندگان آزادي گردآوري شده كه توسط حكومت (ايران) هدف قرار گرفته‌اند. ما بايد داستان‌هاي آنها را بخوانيم و آن‌را به داستان خودمان تبديل كنيم».

مايكل موكيزي تصريح مي‌كند: «اين كتاب… (جناياتي را) تشريح مي‌كند كه در سال 1988 شروع شد و تا به امروز ادامه دارد و عاملان آن هم‌چنان در قدرتند. اعدام‌هاي جمعي اعضاي مجاهدين در تابستان خونين 1988 يك شروع بود، اما بسياري از مسئولان آن دادگاه‌هاي نمايشي و هزاران اعدام، هم‌چنان بر سر كارند و رئيس‌جمهور كنوني (رژيم ايران) حسن روحاني، بيش از 3000 اعدام را در كارنامة خود دارد. اينها كساني هستند كه ايالات متحده و ساير حاميان برجام براي اجراي وعدة (رژيم) ايران به رها كردن تلاشش براي (دستيابي به) تسليحات اتمي به آنها اتكا مي‌كنند. در نتيجه، اين كتاب هم يك فراخوان به پاسخگويي است و هم يك درس عبرت. كتابي است كه بايد هر كسي نسبت به عدالت و امنيت دغدغة خاطر دارد، آن‌را بخواند».

در پيشگفتار كتاب دفتر نمايندگي شورا در واشينگتن، سفير كنت بلكول ضمن مروري بر وقايع قتل عام 67، مي‌نويسد: «انتشار اين كتاب به اين دليل به موقع است كه مسئولان آن «تابستان خونين» در ايران، هرگز مورد حسابرسي قرار نگرفته‌اند… جناياتكاران هم‌چنان در مسند قدرتند و جناياتشان ادامه دارد… اعضاي «هيأت‌هاي مرگ»… هم‌چنان در مواضع بالاي حكومتي هستند، از جمله عليرضا آوايي وزير كنوني دادگستري (رژيم ايران)… كتاب شوراي ملي مقاومت، ما را با وقايع سال 1988 و وقايع ايران امروز آشنا مي‌كند؛ جايي كه مسئولان آن جنايات وحشتناك در سال 1988، هم‌چنان با خشونت، تحقير و اعدام، حكومت مي‌كنند. اگر جامعة جهاني متعهد به حفاظت از عدالت و حقوق بشر است، ما بايد خواهان آن بشويم كه ناقضان قانون بين‌الملل، آن هم در اين ابعاد مرگبار، به‌خاطر اعمالشان، مورد حسابرسي قرار بگيرند».

سر جفري رابرتسون در ديباچة اين كتاب، نخست وقايعي را كه به قتل عام سال 67 منجر شد تشريح كرده و با اشاره به تحقيقات و نتيجه‌گيري‌هاي حقوقي خودش دربارة اين جنايت، مي‌نويسد: «بدون هيچ‌گونه شك و ترديدي، (اعدام‌هاي سال 67) جنايت عليه بشريت است».

وي سپس موارد مشخصي را ذكر مي‌كند و بر پاية آن استدلال مي‌كند كه رژيم در قتل عام 67 و هم‌چنين با پنهان‌كردن اجساد شهيدان، قانون بين‌الملل را به‌طور جدي نقض كرده است؛ او مي‌افزايد كه تمام اين موارد، هم تماميت رژيم و هم مسئولان قتل عام را مشمول جرم جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت مي‌كند که بايد مورد پيگرد قانوني قرار گيرند.

وي مي‌افزايد: «اعضاي هيأت مرگ و مقامات ارشد زندان كه اين اعدام‌ها را سازمان‌دهي و مجاز كردند، به‌خوبي شناخته‌شده هستند و شكي وجود ندارد كه (افراد) سپاه پاسداران كه جزو دژخيمان و اعضاي جوخه‌هاي آتش بوده‌اند و گورها را كنده‌اند نيز قابل شناسايي هستند… شواهدي وجود دارد كه در برخي زندان‌ها، زندانبانان با اعضاي سپاه پاسداران كه كشتارها را انجام دادند، جايگزين شدند… وضعيت امروز در ايران، نشان‌دهندة عواقب مصونيت از مجازات به‌خاطر جنايت عليه بشريتي است كه هرگز به درستي مورد تحقيق…قرار نگرفته است».

سر جفري رابرتسون بر مسئوليت شوراي امنيت براي تشكيل يك دادگاه بين‌المللي به‌منظور تحقيق دربارة قتل عام 67 تأكيد مي‌كند چراکه در غیر اینصورت،« (رژيم) ايران به نقض قانون بين‌الملل ادامه خواهد داد؛ (قانوني كه) سران (اين رژيم) در سال 1988، با قساوت آن‌را به چالش كشيدند».

انتشار کتاب جدید درباره قتل عام ۶۷ ، ایران جایی که قتل‌عام کنندگان حکومت میکنند