نگاهی به اعتراضات دانشجویی در آستانه ۱۶ آذر روز دانشجو – دانشگاه علیه استبداد و غارت

اندازه متن
Aa Aa

سرخط ۱۴ آذر ۱۳۹۶

گزارشی از اعتراضات دانشجویی

۱۶آذر یادآورخون ریخته شده دانشجویان میهن درپای درخت آزادی است، بهایی که هیچگاه دانشگاههای میهنمان ازپرداخت آن کوتاهی نکرده‌اند. دانشگاه پیشتازجنبش انقلابی درزمان شاه و یکی از اصلی ترین کانونهای مقاومت درزمان شیخ بوده وخواهد بود و گواه آن هم شهدای ۱۶آذر و انبوه شهدای دانشجو درطول پیکار با رژیم آزادی کش آخوندی است و دانشگاه هرگز خالی از جنبش و مقاومت و اعتراض برعلیه دیکتاتوری نبوده و نخواهد بود درگزارش امروز بطور مختصر مروری خواهیم داشت به اعتراضات دانشجویی از شروع سال تحصیلی جدید تا پایان آبان  در این مدت بلحاظ کمی ۵۶ مورد اعتراض دانشجویی داشته ایم که ۴مورد آن درنیمه دوم شهریور و  ۲۱مورد آن درماه مهر و ۲۹مورد درماه آبان گزارش شده است . گزارش ماه آذر رو تا همین مقدار که در اون هستیم در برنامه فردا خواهید دید:

دانشگاه علیه استبداد و غارت

نمودار زیر افزایش اعتراضات دانشجویی را ظرف دو ماه و نیم از شروع سال تحصیلی نشان می دهد. طبیعی است که با توجه به سانسور و اختناق موجود این آمار مربوط به اعتراضهایی است که به‌دست ما رسیده و ازدیوارهای سانسورحکومتی عبورکرده اما همین آمار بخوبی نشاندهنده مشت نمونه خروار است و  بخوبی شاهد افزایش آن دراین بازه زمانی هستیم

یکی ازاعتراضهای اساسی این دوران  اعتراض به انتصاب وزیر آموزش عالی بود ،  آخوندروحانی تمام دجالگریهایش را کنار گذاشت و رسما یکی از بدنامترین مهره  های  سرکوبگر رژیم را دردانشگاهها به نام منصور غلامی به این سمت گماشت  که دانشجویان دانشگاههای علامه  طباطبایی  ، پلی تکنیک روز اول آبان و دانشجویان دانشگاههای دانشگاه هنر ، دانشگاه قزوین و دانشگاه علم و صنعت روز ۲آبان و دانشجویان دانشگاه تهران روز هشتم آبان در اعتراض به  این انتصاب سرکوبگرانه دست به تجمع اعتراضی زدند. آنها شعار می‌دادند: دانشگاه پادگانه – تدبیر و امید چاخانه. و به این ترتیب دانشگاه با شعار توده‌های مردم در ابتدای امسال و در جریان انتخابات نمایشی رژیم گره خورد که میگفتند: نه جلاد و نه شیاد.

دانشجویان خواستار استقلال دانشگاهها از نفوذ عوامل دیکتاتوری ولایت فقیه شدند.

شماری دیگری از اعتراضهای دانشجویی ، اعتراضاتی بود به عدم استخدام و قرادادهایی که دانشگاهها با دانشجویان و سیاست ضد دانشجویی دردانشگاهها بود که مهمترین آنها عبارت بود از اعتراض دانشجویان دانشکده نفت آبادان درروز ۲۵آبان به عدم انجام تعهدات وزارت نفت نسبت به دانشجویان بود که دانشجویان خواستار استعفا ی دسته جمعی اعضا هیات رئیسه شدند

یکی از اعتراضات ثابت دانشجویان که  طی این مدت تعدادش به ۱۶ رسید  اعتراض به  کمبود خدمات و امکانات است ، کمبودهایی از قبیل نداشتن خوابگاه که دریک مورد دانشجویان خوابگاه دختران دانشگاه بوعلی سینای همدان درنمازخانه مستقر شدند

در ۱۵مهرماه نشت گاز درخوابگاه دانشجویان دختر دانشکده علوم پزشکی شهر کرد موجب جان باختن یکی ازدانشجویان دختر شد که این موضوع موجب خشم دانشجویان گردیدکه آنها با تجمع اعتراضی درمحل این دانشکده ، اعتراض خودرا به این وضعیت ابرازداشتند

کیفیت بدغذا و نداشتن فضای مناسب آموزشی و اخاذی به اسم شهریه و سایر کمبودهای جدی  هم خودش یکی از دیگر از عوامل اصلی اعتراض دردانشگاهها بود

دانشجویان میهن مان درهمبستگی با زندانیان و سایر حرکات اعتراضی هم تجمعات اعتراضی برگزارکردند که ازجمله آنها تجمع۳۰۰نفره  دانشجویان روز ۱۲شهریور و دادن بیانیه اعتراضی نسبت به احضار محمود بهشتی لنگرودی و علی نجاتی  بود

دانشجویان دانشگاه صنعتی اراک هم روز ۴مهرماه درحمایت ازکارگران اراک اقدام به یک تجمع درمحوطه دانشگاه کردند

اگر چه این اعتراضها بدلایل مختلف شکل گرفته اما ریشه تمامی آنها واحد میباشد ، و آن هم  ایستادگی در برابر رژیمی است که هیچ تعهدی به پیشرفت و ارتقا ء جامعه ایران نداردو برای این حاکمیت ضدملی و فرهنگ کش تنها چیزی که مهم است فقط حفظ و ادامه حیات ننگین نظامشان هست امری که قطعا دانشجویان همراه با سایر اقشار مردم ایران، نخواهند گذاشت که محقق شود