اقدام به خودکشی همزمان ۴ دختر نوجوان در بهزیستی مشهد

خودکشی-مشهد

 عصر  روز دوشنبه، ۱۴ آذرماه، چهار دختر نوجوان در یکی از مراکز بهزیستی رژیم در خراسان رضوی اقدام به خودکشی کرده‌اند .

بنا به گزارشهای منتشر شده   هر ۴  دختر بلافاصله به مراکز درمانی منتقل و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

هنوز از انگیزه این خودکشی ها خبری منتشر نشده است اما شهریورماه سال جاری

 رسانه ها از  تجاوز به دختران کم‌توان ذهنی در یکی از مراکز بهزیستی رژیم خبر دادند .

اقدام به خودکشی همزمان ۴ دختر نوجوان در بهزیستی مشهد