افزایش قیمت نان – فقر گسترده کارد را به استخوان مردم رسانده است

اندازه متن
Aa Aa

سرخط ۱۹ آذر ۱۳۹۶ – ابتدای آذر رژیم آخوندی خیز برداشت تا قیمت نان رو رسماٌ ۱۵ تا ۳۰ درصد گران بکنه، اماکمی بعد از افزایش قیمت نان عقب نشست. خیلی از تحلیل و تفسیرها حاکی از وحشت رژیم از اعتراضات اجتماعی بود و حتی علی فاضلی رئیس اتاق اصناف رژیم گفت: تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نان از افزایش قیمت نان  ناراضیند. همراه هستیم با صلاح عبدالله نژاد تا به وضعیت اصلی ترین ماده غذایی مردم ایران بیشتر بپردازیم.