اندازه متن
Aa Aa

روزها و یادها هفته سوم آذرماه 

 

18 آذر 1379 درگذشت عليرضا شوريده

18 آذر سال 1379عليرضا شوريده، هنرمند مردمي و خواننده ترانهٌ مشهور ميرزا كوچك خان،

درسن 53 سالگي  درگذشت.

شوريده در رشت متولد شد و موسيقي را در هنرستان موسيقي ملي فرا‌گرفت.

وي عضوگروه كر تالار رودكي بود و تعدادي ازترانه‌هاي معروف محلي را اجرا كرد.

وي درجريان انقلاب ضد سلطنتي هنر خود را عليه ديكتاتوري حاكم به‌كار گرفت.

وی ترانه‌هاي انگيزاننده و زيبايي ازجمله ترانهٌ معروف «شور انقلاب» را اجرا كرد.

شوريده در دوران سياه حكومت آخوندي تحت فشارهاي بسيار زياد اين رژيم ضد بشري قرار داشت

علیرضا شوریده - روزها و یادها هفته سوم آذرماه 

علیرضا شوریده – روزها و یادها هفته سوم آذرماه 

و عمرش را در فقر و تنگدستي و آوارگي گذراند.

او با نهاد ترانه و سرود مجاهدين همكاري داشت و در سالهاي58 و59 سرودها وترانه‌هاي متعددي اجرا كرد

ازجملهٌ آنها «ترانهٌ شهادت احمد» (دي‌بلال) با آهنگ محلي شيرازي، سرود ”شهادت”

و ترانه‌هاي «همسفر» و «فردا روشن است» را مي‌توان نام برد.

عليرضا شوريده با پذيرش محروميت و تنگدستي، هرگز تسليم رژيم آخوندي نشد.

20 آذر 1357 تظاهرات ميليوني مردم تهران در روز عاشورا عليه رژيم شاه

آنروز ناگهان طنين شعارهاي ”مرگ بر شاه“  بر خلاف توافق آخوندها با ساواك و مقامات رژيم شاه,

كه مي خواستند يك تظاهرات آرام و غير سياسي ديگر مانند تظاهرات تاسوعا برگزار كنند, خواب از سر شاه و شيخ هر دو پراند

 

 

تظاهرات عاشوراي 57 با  بيشتر از دو ميليون نفر شركت کننده

منظره‌اي از سقوط رژيم شاه را پيش چشم جهانيان گشود تا همه,  به ايرانِ بعد از شاه فكر كنند.

به اين ترتيب, تظاهرات  عاشورا, بساط بند وبست ساواك با بهشتي و ديگر نمايندگان خميني را در هم ريخت .

عاشوراي 57  با شركت و حضور پدر طالقاني كه وسيعا از طرف نيروهاي انقلابي و هواداران مجاهدين حمايت مي شد ,

آخوندها را پشت سر نهاد و به  سر فصلي در تسريع سرنگوني رژيم شاه تبديل گرديد .

 

 

21 آذر 1385صدور حكم دادگاه عالي اروپا  در لغو بر چسب تروريستي در مورد مجاهدين منبع  اطلاعيه شورا ملي مقاومت

21 آذر 1385 ، پيروزي عدالت بر سياست زدو بند

«دادگاه جوامع اروپا» كه بخشي از نظام قضايي اتحادية اروپا تحت عنوان «ديوان دادگستري جوامع اروپا»  است،

طي حكمي اعلام كرد «برچسب تروريستي عليه مجاهدين خلق ايران ناعادلانه بوده وباطل است و لغو مي‌شود».

دادگاه اتحاديه اروپا همچنين اعلام كرد تصميم  مربوط به‌ مسدودكردن اموال مجاهدين دربرگيرندة دلايل كافي نيست

و در روند تصميم‌گيري، حق شاكي  براي استماع عادلانه  نقض شده است.

اين حكم درپي رسيدگي  قضايي به شكايت سازمان مجاهدين خلق ايران

عليه نامگذاري ظالمانه تروريستي و دفاعيات جانانة وكلاي مدافع مجاهدين در دادگاه صادرشد.

برچسب تروريستي، تا آن زمان به گواهي هزاران حقوقدان و وكيل برجسته و هزاران نماينده پارلمان  از كشورهاي مختلف جهان،

بي‌اعتبار شناخته شده بود، اما آن روز با يك تصميم قضايي نيز مهر شد و بطلان آن به اثبات رسيد.

 

 

24 آذر 1388 شكست مزدوران عراقي دراجراي طرح اخراج ساكنان اشرف.

ساعت 11 و نيم روز 24 آذر1388, 37 خودرو پليس و شماري از مقامات عراقي

عضو كميته سركوبگر عراقي موسوم به كميته بستن اشرف, وارد اشرف شدند.

مقامات عراقي پيش از آن در 16 آذر 88  قصد خود را براي جابجايي كليه اعضاي مجاهدين خلق اعلام كرده بودند.

آنروز نزديك به 50 خبرنگار و عكاس و فيلم بردار با ستون خودروهاي پليس به اشرف آمدند.

سخنگوي دولت عراق, پس از يكسال تحريم مطبوعاتي اشرف, خبرنگاران را به منظور تهيه عكس و فيلم و گزارش

از كساني كه به ادعاي رژيم آخوندي، نميخواهند در اشرف باقي بمانند

 

و بنا برفراخوان كميته عراقي قصد ترك اشرف داشته باشند، دعوت كرده بود.

در فراخوان كميته عراقي تصريح شده بود

كه «به تعداد كافي اتوبوسهاي مورد نياز براي جابجايي ساكنان اشرف نيز حاضر و آماده شده است!!».

پيش از آن نيز، نيروهاي عراقي, يك خروار بروشور

در خيابانها و مقرهاي مختلف اشرف فرو ريخته  و با بلندگو هم اعلام كرده بودند:

دولت عراق درجابجايي ساكنين اين اردوگاه به مكان ديگر مصمم است”

و”افراد داوطلب ميتوانند خود را به مركز پليس و يا هريك از گشتي ها معرفي كنند”.

در آن اوراق, به مجاهدان اشرف با سخيف ترين صورت وعده داده شده بود

كه در صورت ترك اشرف ميتوانند « در كشورهاي اروپايي و يا ايران بعنوان شهروند به زندگي عادي مشغول شوند».

 

شکست توطئه رژیم و مزدوران عراقی اش

اما، در روز 24 آذر، مجاهدان اشرف, هيچ ممانعت و مخالفتي با ورود پليس به اشرف بعمل نياوردند

و همه درها و مقرها را هم براي بازديد پليس و مقامات عراقي و خبرنگاران باز گذاشتند.

و آنچه نتيجه شد اين بود كه به رغم اصرار مقامات عراقي

و برغم پخش بروشورهاي دولتي و فراخوانهاي مستمر با خودروهاي بلندگودار

 

در خيابانهاي اشرف و در حضور 50 خبرنگار و فيلمبردار و عكاس

از رسانه هاي مختلف جهان حتي يكنفر از مجاهدان حاضر به ترك اشرف نشد.

آن روز تصوير ستونهاي اعزام شده و ميني بوسهاي خالي،  و مزدوران عراقي كه دست از پا درازتر ازاشرف خارج شدند

گواه واضح و آشكار و درخشاني بر عزم اشرفيان در پايداريشان در نبرد با رژيم ضدبشري ولايت فقيه حاكم بر ايران شد.