اندازه متن
Aa Aa

کنگره آمریکا: تصویب لایحه

كنگرة آمريكا: تصويب لايحة شفافيت مالي سران رژيم آخوندي با اكثريت آراي مجلس نمايندگان درپي ليست‌گذاري تروريستي سپاه پاسداران

 

فراخوان لايحة مصوب 1638 به شناسايي سرمايه‌ها و دارايي‌هاي خامنه اي سركردگان سپاه پاسداران و رئيس جمهور ارتجاع

 

وزارت خارجه آمريكا رژيم ايران را به‌عنوان يك حكومت عمدة پولشويي و يك حكومت حامي تروريسم شناسايي كرده است

 

ويژگي رژيم ايران فساد سطح بالا در ميان مقام‌ها و نهادها و دخيل‌بودن نيروهاي امنيتي و سپاه پاسداران در اقتصاد است وشيوه هاي گريختن از قوانين مبارزه با پولشويي بايد شناسايي شود

 

  • مجلس نمايندگان آمريكا، لايحة شمارة 1638 را براي شناسايي سرمايه‌ها و دارايي‌هاي بالاترين سردمداران رژيم آخوندي، از جمله ولي فقيه ارتجاع، رئيس‌جمهور رژيم و سركردگان سپاه پاسداران با اكثريت آرا  به  تصويب رساند.

در جريان اجلاس روز چهارشنبه كنگره، اين لايحه كه تحت عنوان «شفافيت مالي سران (رژيم) ايران» توسط بروس پاليكويين Paliquin ارائه شده بود، به بحث گذاشته شد و نمايندگان بر لزوم حسابرسي از سران رژيم آخوندي براي غارت و چپاول اموال مردم ايران به‌منظور پيشبرد جاه‌طلبي‌هاي منطقه‌يي، سركوب داخلي و برنامة موشك بالستيك، تأكيد كردند.

لايحه 1638 سپس با 289 رأي مثبت به تصويب رسيد.

تصويب لايحة 1638 بعد از ليست‌گذاري سپاه پاسداران به‌عنوان يك سازمان تروريستي توسط خزانه‌داري آمريكا، اقدامي براي شناسايي سرمايه‌هاي سردمداران رژيم در داخل آمريكا و يا در هر نهاد مالي در خارج از اين كشور است.

اين لايحه كه اكنون بايد توسط سنا به‌تصويب برسد، بعد از امضا توسط رئيس‌جمهور و تبديل‌شدن به قانون، دولت آمريكا را موظف خواهد كرد، ظرف 90 روز مشخص كند كه هر كدام از سران اصلي رژيم، چه ميزان پول و سرمايه در خارج از ايران دارند و به چه نحوي اين سرمايه‌ها را به خارج منتقل كرده‌اند.

لايحة شناسايي دارايي‌هاي سركردگان حكومت آخوندي پيش از اين در سپتامبر سال گذشتة ميلادي، در مجلس نمايندگان آمريكا با اكثريت آرا به‌تصويب رسيده بود؛ اما دولت اوباما تهديد به وتو آن كرد و از اين‌رو مراحل قانوني‌شدن آن طي نشد.

شماري از سردمداران و نهادهاي رژيم آخوندي كه لايحة 1638 به شناسايي اموال و سرمايه‌هاي آنها فراخوان مي‌دهد، عبارتند از:

ولي فقيه و رئيس‌جمهور رژيم آخوندي، اعضاي شوراي نگهبان و مجلس خبرگان ارتجاع، اعضاي نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي، سركرده و معاون سپاه پاسداران و هم‌چنين سركردگان و معاونان نيروي زميني، نيروي هوا و فضا و نيروي دريايي سپاه، سركردة بسيج ضد مردمي، سركردة نيروي تروريستي قدس، سركردة نيروي انتظامي رژيم، نمايندة خامنه‌اي در سپاه پاسداران، رئيس تعاوني سپاه پاسداران  و رئيس سازمان انرژي اتمي رژيم آخوندي.

 

  • لايحة مصوب مجلس نمايندگان آمريكا خواهان آن مي‌شود كه در عرض 270 روز بعد از اجرايي‌شدن اين قانون و بعد از آن به‌طور سالانه، وزير خزانه‌داري، گزارشي را به كميته‌هاي مربوطه در كنگره ارائه كند كه از جمله بايد شامل اين موارد باشد:

ارزيابي از كل سرمايه‌ها يا دارايي‌هاي تحت كنترل مستقيم يا غير مستقيم سردمداران رژيم در حساب‌هاي مؤسسه‌هاي مالي آمريكا و مؤسسه‌هاي خارجي.

توضيح اين‌كه اين سرمايه‌ها يا دارايي‌ها چه‌طور به‌دست آمده و چه طور استفاده شده‌اند.

توضيح دربارة هر شيوه يا تكنيك جديد به‌كار گرفته شده براي گريختن از قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي.

ارائة توصيه‌هايي براي بازبيني تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا عليه رژيم به‌منظور جلوگيري از به‌كارگيري دارايي‌ها و سرمايه‌هاي ذكر شده توسط سران حكومت آخوندي، در راستاي كمك به برنامة موشك بالستيك.

و ارائة توصيه‌هايي براي بهبود توانايي وزارت خزانه‌داري جهت توسعه، اعمال و اجراي سريع و مؤثر تحريم‌هاي اقتصادي جديد عليه رژيم در صورت درخواست آن از سوي رئيس‌جمهور آمريكا طبق قوانين مربوطه.

در لايحة 1638 از جمله، آمده است: «ويژگي (رژيم) ايران، فساد سطح بالا در ميان مقام‌ها و نهادها و دخيل‌بودن قابل توجه نيروهاي امنيتي…، به ويژه سپاه پاسداران در اقتصاد است. تعداد زيادي از مقامات ارشد و سران نظامي (رژيم ايران) سرمايه‌هاي بسيار هنگفتي چه به‌صورت فردي و چه به‌صورت نهادي گرد آورده‌اند و از طريق سوءاستفاده از مواضع خود توانسته‌اند به بخش اعظم اقتصاد ايران چنگ بيندازند…

رفع تحريم‌ها طبق برجام، باعث خارج‌شدن بسياري از نهادهاي (رژيم) ايران كه با فساد حكومتي ارتباط دارند از فهرست نهادهاي تحت تحريم آمريكا شده است…

وزارت خزانه‌داري در سال 2011 بخش مالي جمهوري اسلامي را به‌عنوان يك حوزة موجب بالاترين نگراني در زمينة پولشويي ليست‌گذاري كرد…

(رژيم) ايران هم‌چنان در فهرست FATF در ميان حكومت‌هايي است كه… در نبرد جهاني عليه تأمين مالي تروريسم و پولشويي همكاري نمي‌كنند.

(رژيم) ايران و كرة شمالي تنها حكومت‌هايي هستند كه توسط FATF به‌عنوان «حكومت‌ها يا سرزمين‌هايي» ليست‌گذاري شده‌اند كه همكاري نمي‌كنند و كشورهاي عضو FATF بايد عليه آنها دست به اقدام بزنند».

اين لايحه، مي‌افزايد: «وزارت خارجه (آمريكا)، (رژيم) ايران را به‌عنوان يك «حكومت عمدة پولشويي»… و يك حكومت حامي تروريسم شناسايي كرده… كه «مكرراً از اعمال تروريسم بين‌المللي، حمايت كرده است.

ارزيابي مي‌شود كه سپاه پاسداران و بنيادهاي تحت كنترل سران (رژيم ايران)، يك سوم كل اقتصاد كشور را تحت كنترل خود دارند؛ از جمله بخش‌هاي وسيعي از ارتباطات مخابراتي، ساخت و ساز و عمليات فرودگاه‌ها و بنادر. اين عمليات، سرمايه‌هاي كلاني را در اختيار سپاه پاسداران و نهادهاي (مذكور) قرار مي‌دهد تا بتوانند از سازمان‌هاي تروريستي مثل حزب‌الله و حماس حمايت كنند.

سپاه پاسداران و نهادهاي (حكومتي) با تحت كنترل گرفتن بخش‌هاي گسترده‌يي از اقتصاد، هم‌چنين ضرر و زيان‌هاي بيشتري به مردم عادي ايران زده‌اند».

 

در اجلاس كنگره كه به بحث دربارة لايحة 1638 و نيز يك لايحة ديگر با شمارة 4324 براي تقويت نظارت بر فروش هواپيماهاي تجاري به رژيم آخوندي اختصاص داشت، رؤساي كميته‌ها و اعضاي برجستة مجلس نمايندگان بر لزوم اعمال سياستي قاطع عليه رژيم و حسابرسي از سپاه پاسداران و سردمداران حكومت آخوندي تأكيد كردند.

 

  • كن باك از حزب جمهوري‌خواه ضمن اشاره به اعمال تروريستي رژيم عليه نيروهاي آمريكايي در عراق و افغانستان و طرح رژيم براي ترور سفير وقت عربستان در واشينگتن در سال 2011، گفت: «(رژيم) ايران از چند دهة پيش در خاورميانه وحشت‌افكني كرده و تروريسم را به سراسر جهان صادر كرده است».

وي اهداف لايحة 1638 را چنين برشمرد: «اول: كمك به مقامات آمريكا براي روشن‌ساختن پولشويي توسط رژيم ايران. دوم: افشاي بخش‌هاي اقتصاد (رژيم) ايران كه تحت كنترل سران (اين رژيم) هستند و سوم نشان‌دادن اين واقعيت به مردم ايران كه حكومت فاسد (حاكم) چه‌طور سرمايه‌ها را به قيمت منافع مردم، براي خودش انباشت مي‌كند».

 

وي هم‌چنين دربارة لايحة 4324، گفت: «مي‌دانيم كه ايران‌اير (شركت) مورد علاقة سپاه پاسداران در انتقال سيستم‌هاي تسليحاتي به سراسر خاورميانه بوده است… اين لايحه خواهان تأييد اين امر توسط تأمين‌كنندگان مالي معاملات هواپيمايي مي‌شود كه هيچيك از هواپيماهاي صادر شده براي تروريسم يا برنامة تسليحات كشتار جمعي (رژيم) ايران استفاده نخواهد شد».

وي تأكيد كرد كه بايد هم‌چنان به تلاش‌ها براي بستن شكاف‌هاي توافق اتمي ادامه داد.

 

  • جب هنزرلينگ Hensarling رئيس كميتة خدمات مالي، گفت: «من از لايحة شفافيت شفافيت مالي سران (رژيم) ايران قوياً حمايت مي‌كنم… ماية تعجب نيست كه سران سياسي و نظامي (رژيم) ايران، با استفاده از مواضع خودشان و كنترل بخش‌هاي عمده‌يي از اقتصاد كشور، سرمايه‌هاي شخصي و نهادي قابل توجهي را كسب كرده‌اند. برخي ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه سلطة آنها (بر اقتصاد كشور) به ميزان يك سوم يا بيشتر است و دارايي‌هاي برخي افراد به ميلياردها دلار مي‌رسد… رفع غیر عاقلانه تحريم‌ها از طريق توافق اتمي دولت اوباما با (رژيم) ايران به خارج‌ شدن بسياري از نهادهاي (رژيم) ايران كه با فساد حكومتي در ارتباطند از ليست نهادهاي تحت تحريم آمريكا شد… اما دولت ترامپ طي ماه‌هاي اخير تحريم‌هاي ضروري جديد را بر اشخاص و نهادهاي (رژيم) ايران اعمال كرده است . وزارت خزانه‌داري (رژيم) ايران را به‌عنوان يك حكومت مورد نگراني اصلي در زمينة پول‌شويي شناسايي كرده است. علاوه بر اين، وزارت خارجه مكرراً (اين رژيم) را به‌عنوان اصلي‌ترين حكومت حامي تروريسم در جهان تعيين كرده است  وزارت خارجه مي‌گويد:  (رژيم) ايران هم‌چنان به حمايت از گروه‌هاي تروريستي در سراسر جهان عمدتاً از طريق سپاه پاسداران، ادامه مي‌دهد».

 

  • اد رويس رئيس كميتة امور خارجي مجلس نمايندگان در سخنان خود در اجلاس كنگره، گفت: «لايحه (1638) هدف قدرتمندي دارد و آن هم افشاي ماهيت فاسد (رژيم) ايران است… كساني كه مسئول تروريسم هستند… همان سران (رژيم) ايران از اين نهادهايي هستند كه ما تلاش داريم شناسايي كنيم… رژيم تهران مشابه يك شركت جنايتكار است، چون از ولي فقيه تا سپاه پاسداران، اين باصطلاح «خادمان انقلاب»، يك سوم اقتصاد كشور را كنترل مي‌كنند؛ چون آن‌را به‌سرقت برده‌اند. اموال شخصي همه را به سرقت برده‌اند… فقط دارايي امپراطوري ولي فقيه كه «كميتة اجرايي فرمان خميني» ناميده مي‌شود، 95 ميليارد دلار است و در همة بخش‌هاي صنعت ايران سهام‌هايي را تحت كنترل خود دارد؛ از جمله بخش‌هاي مالي، نفت و مخابرات… (اين پول‌ها) براي بي‌ثبات‌كردن تمام منطقه به‌كار گرفته مي‌شوند؛ با تأمين مالي تروريسم در خارج و با تأمين برنامة موشك بالستيك (اين رژيم)…».

 

  • قاضي تد پو رئيس زيركميتة تروريسم در كميتة خارجي مجلس نمايندگان، گفت: «بزرگ‌ترين قربانيان رژيم آخوندها…، مردم ايران هستند. آنها توسط يك ولي فقيه به گروگان گرفته شده‌اند كه بيشتر به موشك‌هاي بالستيك و تروريسم بين‌المللي اهميت مي‌دهد تا پاسخ‌دادن به نيازهاي زندگي مردم… اين رژيم به جلودار مخوف بين‌المللي در زمينة سركوب، اعدام، شكنجه و (اعمال) غير انساني تبديل شده است… مردم خوب ايران، فضاي سياسي براي ابراز (نظر) يا مخالفت ندارند. اگر تصميم به مخالفت با اقدامات (خامنه‌اي) بگيرند، به زندان مي‌افتند يا در ملاء عام به‌دار آويخته مي‌شوند. ما ديديم كه اين رژيم با معترضان در سال 2009… چه كار كرد…. دولت كنوني هم در پي هيچ‌گونه ميانه‌روي نيست. بيش از 3000 اعدام در دوران روحاني باصطلاح رئيس‌جمهور اين رژيم صورت گرفته است… ايالات متحده بايد به تقويت صداي مردم ايران اولويت بدهد كه تحت سركوب اين رژيم هستند. آنها كساني هستند كه به‌خوبي تمدن ايران را نمايندگي مي‌كنند و همان‌ها آيندة ايران را تشكيل خواهند داد. ما بايد بدانيم كه بر سر آنها چه مي‌آيد. سياست خارجي ايالات متحده بايد اين باشد كه بر نقض جدي حقوق بشر در ايران تمركز جدي كند… (خامنه‌اي) و آخوندها… مردم ايران را سركوب مي‌كنند و حقوق بشر آنها را نقض مي‌كنند. رژيم ايران حكومت شمارة يك حامي تروريسم بين‌المللي است و ترور را بر مردم (اين كشور) نيز اعمال مي‌كند».

 

  • ايليانا رزلهتينن رئيس كميتة خاورميانه و شمال آفريقا دربارة لايحة 1638، گفت: «اين يك گام مهم و ضروري براي حسابرسي از رژيم آخوندي به‌خاطر پول‌شويي، تأمين مالي تروريسم و ساير فعاليت‌هاي گستردة جنايتكارانة آن است. سپاه پاسداران… از مدت‌ها قبل در مركز شركت جنايتكارانة (رژيم) ايران قرار داشته و بخش عمده‌يي از اقتصاد كشور را در بخش‌هاي كليدي مثل نفت، گاز، مخابرات و نقل و انتقال، تحت كنترل خود داشته است. امپراطوري تجاري سپاه پاسداران و انحصار آن بر اين بخش‌هاي اقتصاد، ميلياردها دلار را در اختيار اين رژيم قرار مي‌دهد كه از آن نه براي تغذيه مردم يا آموزش كودكان بلكه… براي سركوب مردم ايران و صدور تروريسم و ايدئولوژي نفرت‌انگيزش به خارج استفاده مي‌كند. (همان تروريسمي كه) در سراسر جهان، آسيب‌هاي بسياري ايجاد كرده است… تلاش ما اين است كه اين تروريست‌ها را مورد حسابرسي قرار بدهيم…».

ايليانا رزلهتينن بر لزوم برخورد با سپاه پاسداران و هشدار به طرف معامله‌هاي آن تأكيد و افزود: «اكنون بيش از هر زماني مهم است كه خزانه‌داري سرمايه‌هاي تحت كنترل سپاه پاسداران و ساير سران فاسد (رژيم) ايران را به دو دليل علني كند: اول براي اين‌كه مردم رنج‌ديدة ايران كه ما خواهان كمك به آنها هستيم…، بتوانند از غارت و فساد رژيم مطلع بشوند؛ چيزي كه آنها را از پايه‌يي‌ترين اقلام محروم كرده است. دوم به اين دليل كه شركت‌ها دادن پول نقد به اين نهادهاي فاسد كه تروريسم را در سراسر جهان تأمين مالي مي‌كنند متوقف سازند».

 

 

  • بوريس پاليكوين Paliquin ارائه‌دهندة لايحة 1638 در سخنراني خود، گفت: «حكومت ايران از اصلي‌ترين حاميان تروريسم و بي‌ثباتي در جهان است. سران ارشد سياسي و نظامي (اين رژيم) و سپاه پاسداران، به آموزش، تسليح و تأمين مالي گروه‌هاي تروريستي در سراسر جهان مي‌پردازند… آنها از اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي براي… هدايت عمليات تروريستي در سراسر جهان از جمله در آمريكا استفاده مي‌كنند… حدود 70 تا 80 تن از سران سياسي و نظامي (رژيم) ايران، حدود يك سوم كل اقتصاد را تحت كنترل خود دارند. آنها از قدرت خود براي فاسد كردن مخابرات، ساخت و ساز و ساير بخش‌هاي مهم صنعت كشور استفاده مي‌كنند. تحقيقات رويتر… نشان داده است كه فقط ولي فقيه (رژيم) ايران، از طريق يك بنياد و با ادعاي كمك به فقرا، سرمايه‌هاي شخصي عظيمي را انباشت كرده است… مردم ايران و مردم جهان بايد بدانند كه اصلي‌ترين حامي تروريسم، چه ميزان پول انباشت كرده و اين پول در كجا به‌كار گرفته مي‌شود. شركت‌ها در سراسر جهان كه در پي تجارت با (رژيم) ايران هستند، بايد قبل از سرمايه‌گذاري درك كنند كه با چه كسي معامله مي‌كنند… بايد بتوان با يك كليك بر روي كامپيوتر از نقاط مختلف جهان، به افشاي فعاليت‌هاي غير قانوني اصلي‌ترين حامي تروريسم در جهان كمك كرد. در رابطه با حكومت‌هايي مثل (رژيم) ايران، مخفي‌كاري و فساد به تروريسم بيشتر منجر مي‌شود».

 

  • راجر ويليامز نايب‌رئيس زيركميتة سياست مالي و تجارت و ارائه‌دهندة لايحة 4324 براي تقويت نظارت بر فروش هواپيماهاي تجاري به رژيم آخوندي در سخنراني خود، گفت: «مردم و شركت‌هاي آمريكا و جامعة بين‌المللي شايستة آن هستند كه بدانند، چه كسي سرمايه‌ها و دارايي‌ها را در ايران تحت كنترل خود دارد».

وي هم‌چنين دربارة لايحة 4324، گفت: «لايحة من نظارت كنگره را بر هرگونه تأمين مالي مجاز شده توسط خزانه‌داري براي فروش هواپيما به (رژيم) ايران، بهبود مي‌بخشد. هر شش ماه، خزانه‌داري بايد براي ما تأييد كند كه اين مجوزهاي تأمين مالي، به سود افرادي در (رژيم) ايران تمام نمي‌شود كه موادي را در راستاي توسعة تسليحات كشتار جمعي منتقل مي‌كنند… خزانه‌داري هم‌چنين بايد براي ما تأييد كند كه اين مجوزها، ريسك قابل توجه پولشويي و تأمين مالي تروريسم در سيستم مالي آمريكا را در بر نداشته باشند. اگر خزانه‌داري آمريكا نتواند اين موارد را تأييد كند بايد علت آن‌را به ما بگويد و روند كاري را كه قصد دارد در پيش بگيرد، به كنگره توضيح بدهد».

 

در ادامة اين جلسه كن باك بار ديگر سخنراني كرد، و گفت: «اين دو لايحه شروع روند دشواري براي تضمين آن است كه تلاش (رژيم) ايران براي دستيابي به تسليحات كشتار جمعي و حمايت آن از تروريسم، متوقف شود».

کنگره آمریکا: تصویب لایحه ۱۶۳۸ در باره فساد مالی سران رژیم آخوندی