سوریه -شلیک تیر اخطار جنگنده های آمریکا برای خلبانان روس در جنگ سوریه

 سوریه

وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه 23اآذر اعلام کرد جت های  این کشور  به سوی

دو جنگنده سوخوی ۲۵ روسیه بر فراز خاک سوریه تیر اخطار شلیک کرده است.

به گزارش  وزارت دفاع آمریکا، این دو جنگنده روسیه وارد حریم هوایی شرق رودخانه فرات در سوریه

شده بودند که حریم پروازی مورد توافق ایالات متحده است. 

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد پیش از شلیک تیر اخطار، جنگنده های آمریکایی سعی کردند با ارتباط رادیویی به خلبانان روس هشدار بدهند.

از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که دو جت سوخوی ۲۵ این کشور در حال مراقبت

از یک کاروان کمک رسانی بودند که جنگنده های آمریکایی به سوی آنها پرواز کردند.

  سوریه -شلیک تیر اخطار جنگنده های آمریکا برای خلبانان روس در جنگ سوریه