پیروزی کارگران نیشکر هفت تپه

اندازه متن
Aa Aa

سرخط ۲۵ آذر ۱۳۹۶ –   روز شنبه ۱۸ آذر، کارگران نیشکر هفت‌تپه خشمگین از بدعهدی‌های کارفرما با شروع اعتصاب، شیشه‌ها و درهای ورودی سالن مدیریت را شکستند. اعضای هیات مدیره و سیامک افشار، مدیر کارخانه، از ترس کارگران خود را در قسمت‌های مختلف کارخانه مخفی کردند. کارگران خانواده‌های خود را نیز همراه داشتند

روز یکشنبه نوزدهم آذر اعتصاب با شدت بیشتر ادامه یافت:

مدیر کانال تلگرامی صدای کرخه از انعکاس صدای کارگران سرباز زده بود. از اینرو کارگران علیه مدیر این کانال شعار دادند.

روز بیستم عصیان کارگران ادامه یافت. چرا که مشخص شد کارفرما تنها  حقوق مرداد ماه تعدادی را واریز و تعداد دیگری را واریز نکرده است.

عصیان کارگران با حمله به مدیران شرکت و مراکز اداری همراه شد،

روز سه‌شنبه۲۱آذر ماه۹۶ اعتصاب همچنان ادامه یافت.  علاوه بر آن جمعی از کارگران طی پیامی به مردم ایران و تشکلها و نهادهای کارگری خواستار حمایت شدند.

آنها اعلام کردند که: از اواخر سال۹۴ هیاهوی فروش تمامی سهام شرکت توسط سازمان خصوصی سازی کلید خورد  و تلاش کردند اعتماد کارگران را که همیشه مخالف واگذاری شرکت بودند جلب کنند

کارگران در پیام خود ظلمهای روا شده توسط مدیریت خصوصی شرکت را بر شمردند: از جمله:

باز نشسته کردن کار  بیش از  ۱۰۰ نفر را آخر سال  ۹۴.

مستقر کردن نیروی انتظامی در کارخانه برای ایجاد رعب و وحشت

قطع کردن تمامی مزایا منجمله جمعه کاری ایام تعطیل رسمی

اخراج بسیاری از کارگران و تبدیل به نیروی پیمانکاری اقبالی

تبدیل ، قراردادهای شش ماهه به یکماهه

کارگران نوشتند:

ما را برای  ایستادگی در برابر ستم تنها نگذارید.

آنان همچنین برای پیوستن مردم به تجمع کارگران فراخوانی صادر کردند:

در پنجمین روز اسد بیگی با همراهی نیروهای انتظامی تلاش کرد با روشن کردن کوره بخار و ایجاد دودستگی در بین کارگران کارخانه اعتصاب کارگران را در هم بشکند اما با مقاومت کارگران مواجه شد.

کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه نیز اقدام به توزیع فیشهای حقوقی شهریور ماه در میان کارگران کرد اما با شعارهای مرگ بر کریم پور و مرگ بر آصفی (از مدیران کارخانه) آنان مواجه شد.

روز چهارشنبه۲۲آذرماه۹۶ اسدبیگی با نیروهای انتظامی در کارخانه حاضر شد. کارگران خشمگین مانع از سخنرانی وی شده و وی را از کارخانه بیرون کردند.

روز پنج‌شنبه۲۳آذرماه ۹۶ کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که ۶روز متوالی به اعتصاب گسترده دست زده بودند اعتصاب خود را پیروزمند به پایان رساندند.

آنها از روز نخست خواسته های خود را اخراج قائم مقام شرکت اعلام کرده بودند و به خواسته ی خود رسیدند

  یکی از ویژگیهای اعتصاب کارگران این بود که همه کارگران اعم از رسمی و قراردادی کارگران نی بر یا کارگران داخل کارخانه همه متحد بودند و یکپارچه خواهان برچیده شدن بساط خصولتی بازی بودند

یکی دیگه از ویژگیهای اعتصاب این بود که گفتند اجازه نخواهند داد رژیم آخوندی با زندانی کردن کارگران فعال در تظاهرات خط غارتگرانه و سرکوبگرانه اش رو در کارخانه پیش ببره و خواهند ایستاد. همچنین خواهان به رسمیت شناخته شدن و فعالیت سندیکای کارگران هفت تپه شدند

سرانجام پیروزی کارگران فرا رسید و  رژیم آخوندی مجبور شد که گماشته خود در فرمانداری شهر شوش را به نزد کارگران اعتصابی بفرستد و نسبت به انجام تمام خواسته‌های کارگران تعهد بدهد.

 . پیام ایستادگی کارگران هفت تپه برای همه کارگران ایران درس بزرگی است که میتوان و باید در برابر غارتگران حقوق کارگران متحد و یکپارچه ایستاد و اون رو به عقب راند.