تجمع اعتراضی و تظاهرات سپرده گذاران غارت شده در تهران با شعار مرگ بر روحانی – رویارویی با مزدوران سرکوبگر

صبح امروز (یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶) صدها تن از سپرده گذاران غارت شده مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در مقابل دادستانی رژیم آخوندی در تهران تجمع و راهپیمایی کردند.

تجمع‌کنندگان علیه دزدیهای سردمداران رژیم شعار می‌دادند و فریاد می‌زدند: «مرگ بر روحانی». هموطنان غارت شده هم‌چنین شعار می‌دادند: «کاسپین دزدی کرده، دولت حمایت کرده»

سپرده‌گذاران غارت شده با مزدوران سرکوبگر که قصد ممانعت از این تجمع و راهپیمایی را داشتند رویارو شده و فریاد می‌زدند «مزدوران شرم کنید، شما از دزدها حمایت می‌کنید».