روزها و يادها_ هفته آخر آذر شهادت مبارز بزرگ ميهن، شكرالله پاك نژاد

اندازه متن
Aa Aa

روزها و يادها_ هفته آخر آذر

شهادت مبارز بزرگ ميهن، شكرالله پاك نژاد

شهادت مجاهدخلق، مادرآراستهٌ قلي‌وند

درگذشت محمود  مهدوي از فرماندهان ارتش آزادي

 

28 آذرماه 1360 شهادت مبارز بزرگ ميهن،  شكرالله پاك نژاد

مبارز نامدار، شهيد شكرالله پاكنژاد كه دوستانش او را «شكري» صدا ميزدند،

از فرزندان رشيد مردم خوزستان بود كه در شهر دزفول متولد شد

او دوران نوجواني خود را در ميان مردم اين شهر گذراند.

مشاهدهٌ نابرابري‌هاي اجتماعي و فقر و فلاكت مردم از اولين سالهاي نوجواني، شكري را تحت تأثير قرار داد

و قلبش را لبريز از عشق به  محرومان  كرد

و همين عشق بود كه او را  به مبارزة مسلحانه بر ضدِ نظام ستمگر سلطنتي كشاند.

انقلابي بزرگ، شكرالله پاك نژاد سالهاي بسياري از عمر خود را , به علت مبارزه برضد اختناق و بي عدالتي,

در زندانهاي شاه سپري كرد و همواره  يكي از زندانيان سياسي  بلند آوازة ايران بود .

طنز تاريخ آنكه پاكنژاد سرانجام به دست آخوندهايي به شهادت رسيد كه در سالهاي اسارت و مقاومت او در زندانهاي ساواك،

حقيرانه تقاضاي عفو نوشتند و براي حفظ جان خود , زبونانه در زندان  شاه “شاهنشاها سپاس “گفتند .

رهبر مقاومت آقاي مسعود رجوي در وصف شكري گفت:

« با شهادت پاك نژاد ، خلق ما يكي از رشيدترين فرزندان مبارزش ؛

انقلاب ما يكي از ارزنده ترين رهبرانش؛

سازمان مجاهدين  يكي از صميمي ترين و غمخوارترين هم زنجيران؛

همرزمان ، همسنگران و مشوقان انقلابي خود را از دست داد .

اگر چه يقين دارم كه راهش همچون نامش, هر روز درخشنده تر و تابنده تر, تا قلة پيروزي نهايي ادامه خواهد داشت0

 

 

28 آذر 1360 شهادت مجاهدخلق، مادرآراستهٌ قلي‌وند

مادرمجاهد آراستهٌ قلي‌وند، زني زحمتكش، اهل آذربايجان بود

وی از زمان قيام ضد سلطنتي پابپاي فرزندانش در تظاهرات و راهپيمايي‌هاي مردمي فعالانه شركت داشت.

پس ازپيروزي قيام ضدسلطنتي، مادر، مواضع انقلابي و افشاگريهاي مجاهدين

در قبال انحصارطلبي‌ها و سركوبگري‌هاي رژيم خميني را  درميان آشنايان و در محافل عمومي مختلف تبليغ مي‌كرد.

سه فرزند مجاهدِ مادرآراسته، مجاهد شهيد غلامرضا بزرگانفرد،

مجاهد شهيد رضا برزگانفرد همافرنيروي هوايي،

ومجاهد شهيد صغري بزرگانفرد در نبرد براي آزادي خلق و ميهن از سلطهٌ ديكتاتوري مذهبي خميني ضدبشر به شهادت رسيدند،

اما شهادت فرزندانِ مادرآراسته، فقط بر استواري وعزم و ارادهٌ انقلابي او درمبارزه عليه رژيم خميني؛

و درراه تحقق آرمانهاي مجاهدين مي‌افزود.

يكبار در يكي از ملاقات‌هاي مادر با فرزندمجاهدش  كه به اسارت دژخيمان درآمده بود؛

كچويي، رئيس زندان اوين به مادر گفته بود، «فرزندت محكوم به صد سال زندان است»؛

مادر جواب داده بود «اگر صد فرزند هم داشتم حاضر بودم در اين راه بدهم.»

سرانجام مادرمجاهد آراستهٌ قلي‌وند در جريان حمله پاسداران خميني به پايگاه محل استقرارش،  دستگير  شد. لاجوردي سردژخيم خميني، با ورود مادرآراسته  به زندان اورا به زيرشكنجه‌هاي وحشيانه كشيد

و درفرداي همان روزمادر را به جوخهٌ تيرباران سپرد.

عليرغم سن زياد وشكنجه‌هاي بسيار، مادر مجاهد آراستهٌ قلي‌وند با سربلندي دربرابر شكنجه‌هاي وحشيانه ‌و آزار اين سرجلاد خميني ايستادگي كرد و قهرمانانه به شهادت ‌رسيد.

 

 

   29 آذر ماه 1379 درگذشت محمود  مهدوي از فرماندهان ارتش آزادي

روز 29آذر سال 1379 فرمانده والامقام و مجاهد قهرمان ارتش آزادي ؛

محمود مهدوي بر اثر بيماري سرطان بدرود حيات گفت.

محمود مهدوي پس از انقلاب ضد سلطنتي عليه اختناق حكومت آخوندي به مبارزه برخاست؛

و تا پايان حياتش پيوسته از برجسته ترين فرماندهان ارتش آزادي بود.

محمود در فروردين سال‌61 مأموريت يافت تا با استقرار در جنگلهاي مازندران

نيروي نظامي مجاهدين در اين منطقه را سازماندهي نمايد.

در اثر سخت‌كوشيهاي او عمليات نظامي سازمان در جنگل ضربات سنگيني به‌نيروهاي رژيم وارد  آورد.

مردم و يارانش او را به‌ياد «ميرزا كوچك خان»، «ميرزا محمود» خطاب مي‌كردند.

پس از تشكيل ارتش آزاديبخش ملي ايران در خرداد‌1366

محمود مهدوي عمليات بسياري را عليه نيروهاي جنگ افروز و سركوبگر رژيم خميني فرماندهي كرد.

سرانجام در 29 آذرماه سال‌79، فرمانده والامقام مجاهد قهرمان محمود مهدوي

پس از ربع قرن مبارزه بر اثر بيماري سرطان چشم از جهان فروبست.

ياد آن سردار فاتح در دفتر انقلاب و آزادي جاودانه خواهد ماند.