گسترش فقر مطلق در ایران در حین ادعای آخوند روحانی در مورد ریشه کنی فقر – گفتگو با یزدان حاج حمزه

اندازه متن
Aa Aa

سرخط ۳ دی ۱۳۹۶ – فقر مطلق که میلیونها ایرانی با آن د ست به گریبانند، با معیار ناتوانی و لنگی خانوار از تامین هزینه نیازهای اولیه خود یعنی خوراک مسکن و پوشاک سنجیده می‌شود. درتعیین فقیران مطلق به تأمین سایرهزینه‌های خانوار نظیرهزینه حمل ونقل هزینه تحصیل هزینه بهداشت و درمان و… کاری ندارند و در تعیین این حد از فقر فقط حداقل هزینه سه قلم هزینه خوراک، پوشاک و مسکن خانوار که به بقاء و حفاظت از جسم فرد سالم مربوط است محاسبه می‌شود. خوراک و به‌طور مشخص قیمت کالاهای خوراکی اساسی مثل نان و گوشت و میوه و روغن در تعیین خط فقر مطلق نقش اصلی را دارند و در شرایطی که امکان افزایش درآمد خانوار با آهنگ افزایش قیمت این کالاهای اساسی نیست باید قیمت این کالاها را مهار کرد و ازگرانی شدید این کالاها جلوگیری کرد. ضمن گفت وگویی با یزدان حاج حمزه به بررسی شکل گیری و سیرتحول قیمت این کالاها در ایران کنونی و چشم اندازگرانی آن کالاها می‌پردازیم و ادعای اخیر روحانی رئیس قوه مجریه رژیم ولایت فقیه مبنی بر ریشه کن کردن فقر مطلق طی سه سال و چند ماه با قی مانده از دولت دوم او را بررسی می‌کنیم.