تظاهرات مردم کرمانشاه هم اکنون علیه گرانی در میدان آزادی

تظاهرات

هم اکنون تظاهرات مردم کرمانشاه در اعتراض به گرانی در میدان آزادی این شهر جریان دارد

تظاهرکنندگان شعار مرگ بر دیکتاتور، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران می دهند

مأموران انتظامی محل را محاصره کردند اما نتوانستند جلو تظاهرات  مردم را بگیرند

تظاهرکنندگان خشمگین کرمانشاه  همچنین به عدم رسیدگیهای رژیم نسبت به زلزله زدگان اعتراض می کنند

این تظاهرات براساس فراخوان قبلی که از روز گذشته اعلام شده برگزار می شود

 

تظاهرات مردم کرمانشاه هم اکنون علیه گرانی در میدان آزادی