اندازه متن
Aa Aa

ارتش آزادیبخش ملی ایران

( شماره۲ )

مسعود رجوی۹ دی ۱۳۹۶

ایران زمین با خلق اسیرش به‌پا‌خاسته و صبح نزدیک است

 

بادکنک ولایت در روزی که برایش سراپا آماده مانور قدرت شده بود، با فضیحت ترکید

 

رژیم به‌واقع در بن بست و مستأصل است. اگر شلیک کند شعله بال می گیرد و اگر نکند قیام گسترش می‌یابد

 

جوانان شورشگر باید در اولین فرصت شوراهای مقاومت را تشکیل بدهند

 

دسته ها و یکانها ارتش آزادیبخش ملی کنترل مراکز و دوایر حکومتی را به‌دست بگیرند

ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۲-مسعود رجوی