اندازه متن
Aa Aa

ارتش آزادیبخش ملی ایران ( شماره ۳ ) – مسعود رجوی ۱۱ دی ۱۳۹۶

جواب خلیفه ارتجاع، در یک کلام اینست: شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

آتش جواب آتش

مطالب مرتبط:

مسعود رجوی – قیام ایران – پیام شماره ۳ – ۱۱ دی ۱۳۹۶- ارتش آزادیبخش ملی ایران

ارتش آزادیبخش ملی ایران ( شماره۲ ) مسعود رجوی۹ دی ۱۳۹۶

ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۳-مسعود رجوی