کارشناس امنیت ملی: آمریکا می‌خواهد مانع خشونت علیه تظاهرکنندگان ایرانی شود

کارشناس امنیت ملی: آمریکا

  • بلیز میشتالmeshtal کارشناس امنیت ملی در مورد درخواست آمریکا برای تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای امنیت به‌منظور بررسی

تحولات مربوط به قیام ایران به اسکای نیوز گفت

دونالد ترامپ و سفیر نیکی هیلی به‌روشنی گفته‌اند می‌خواهند از طریق جامعه جهانی به رژیم ایران فشار بیاورند تا مانع خشونت علیه

تظاهرکنندگان ایرانی شوند

  • هدف جلسه شورای امنیت ایجاد یک اجماع بین‌المللی در این رابطه است و تلاش بر این است که قطعنامه‌ای علیه رژیم ایران صادر شود

تا معترضان را سرکوب نکند

  • اسکای نیوز: خزانه‌داری آمریکا پنج شرکت رژیم ایران را تحریم کرد آیا این اولین گام است و آیا گامهای دیگری نیز علیه رژیم ایران

وجود خواهد داشت؟

  • کارشناس امنیت ملی آمریکا:‌ انتظار داشتم که این اقدام انجام شود. موضوع مهم در مورد مجازاتهای اعلام شده علیه رژیم ایران در

ارتباط با موشک‌های بالستیکی است. آمریکا می‌گوید ما سیاست‌هایمان در قبال رژیم ایران را بازنگری می‌کنیم و مجازاتهای دیگری

علیه کسانی که تظاهرکنندگان و معترضان ایرانی را می‌کشند و دستگیر می‌کنند وجود خواهد داشت. فکر می‌کنم بالاترین کاری که

آمریکا بجز شورای امنیت انجام داده این قطعنامه است که در کنگره تصویب شده و به دولت آمریکا حکم می‌کند کسانی که در ایران

حقوق‌بشر را نقض می‌کنند نتوانند به آمریکا مسافرت کنند و سرمایه هایشان بلوکه شود. فکر می‌کنم رهبران رژیم ایران که این قطعنامه

شامل آنها می‌شود زیر رصد قرار خواهند گرفت

کارشناس امنیت ملی: آمریکا می‌خواهد مانع خشونت علیه تظاهرکنندگان ایرانی شود