اخبار ایران و جهان از سیمای آزادی

قيام ايران خيزشهاي مردم و جوانان دلير در شهرهاي بپاخاسته ميهن

شعار نويسي وشعار دادن درشهرهاي مختلف – تبري جستن بسيجي ها

خامنه اي پس از ۱۳روز سكوت به استمرار قيام اعتراف كرد و گفت : مجاهدين از چند ماه قبل سازماندهي كردند كساني را در داخل نشان كردند فراخوان را هم آنها دادند تا مردم را دنبال خودشان بكشانند

تصويب قطعنامة دو حزبي در کنگره ايالات متحده در حمايت از قيام مردم ايران با اكثريت قاطع 415 رأي مثبت مجلس نمايندگان آمريكا در كنار مردم ايران مي‌ايستد و از اعتراضات مشروع آنها عليه این رژيم سركوبگر و فاسد حمایت می کند

قطعنامه مصوب کنگره ايالات متحده دولت آمريكا را تشويق مي‌كند تا مجوز تكنولوژي ارتباطات براي ايران را تسريع كند تا توانايي مردم ايران براي بيان آزادانه، بهبود يابد

استقبال مايك پنس معاون رئيس‌جمهور آمريكا از تصويب قطعنامة كنگره در حمايت از قيام مردم ايران

سخنراني تام گرت عضو كميتة امور خارجي مجلس نمايندگان رژيم ايران در سال 1988، 33 هزار نفر را اعدام كرد امروز من در كنار تصويري از حبيب خبيري كاپيتان پيشين تيم ملي فوتبال ايران ايستاده‌ام كه به‌همراه 40 تن ديگر در سال 1984 در زندان اوين اعدام شدند چرا كه اين شجاعت را داشتند تا با حكومت مخالفت كنند

اخبار ایران و جهان از سیمای آزادی – چهار شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶