اندازه متن
Aa Aa

ارتش آزادیبخش ملی ایران ( شماره ۵ ) – مسعود رجوی ۱۹ دی ۱۳۹۶

اذعان خلیفه درهم شکسته ارتجاع به قیام و آتش خشم ملت

گواهی تحمیلی به نقش ارتش آزادی و عملکرد مقاومت سازمان یافته تحت عنوان راس سوم مثلث سرنگونی

شاه سلطان ولایت ، تیغ و تقاص و تهدید، دیگر اثر ندارد!

مطالب مرتبط:

ارتش آزادیبخش ملی ایران (شماره۴)

مسعود رجوی – پیام شماره ۷ – کازرون، شهر قیام و آتش و خون، دشمن تو سرنگون – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ – ارتش آزادیبخش ملی ایران

ارتش آزادیبخش ملی ایران شماره ۵-مسعود رجوی