تجمعات اعتراضی و اعتصاب کارگران و رانندگان در سیستان، سنندج و یزد

تجمعات اعتراضی و اعتصاب کارگران و رانندگان در سیستان، سنندج و یزد:

بنا‌به گزارشات رسیده روز چهارشنبه 20 دی 96 جمعی از کارگران طرح انتقال آب به مزارع دشت سیستان با تجمع در محل اجرای طرح خواهان پرداخت ماهها حقوق خود شدند.

به گفته کارگران تجمع کننده ”با وجود گذشت ۹ ماه از سال جدید تعداد زیادی از ما که بیش از ۱۰۰ نفر هستیم مطالبات مزدی مربوط به سال‌های ۹۵ و ۹۶ خود را دریافت نکرده‌ایم.

مطالبات سال ۹۵ مربوط به بهمن، اسفند، سنوات و عیدی است و مطالبات سال ۹۶ هم مربوط به اوایل سال است“.

در همین روز جمعی از کارگران کشتارگاه صنعتی مرغ در سنندج با تجمع در مقابل اداره کار رژیم در این شهر نسبت به وضعیت معیشتی خود دست به اعتراض زدند.

در همین حال گزارشات دریافتی از یزد حاکی از اعتصاب رانندگان کامیونهای سوخت رسانی این استان همزمان با اعتصاب رانندگان سوخت رسانی اصفهان می‌باشد.

این رانندگان از سه‌شنبه شب ۱۹دی ماه دست به اعتصاب زدند. به گزارش دریافتی از سه‌شنبه جایگاه‌های سوخت در یزد با صفهای طولانی خودروها برای زدن سوخت مواجه بوده است.

اعتصاب رانندگان کامیونهای سوخت هم‌چنان ادامه دارد.

 

تجمعات اعتراضی و اعتصاب کارگران و رانندگان در سیستان، سنندج و یزد