وزارت دادگستری آمریکا یک گروه تحقیق درباره حزب‌الله لبنان تشکیل داد

تحقیقات ویژه‌ درباره شریان مالی حزب‌الله لبنان

  • وزیر دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد یک گروه تحقیقاتی برای شناسایی افراد و سازمانهایی که از شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان حمایت می‌کنند
  • در این وزارتخانه تشکیل شده است. خبرگزاری رویتر به‌نقل از جف سشنز، گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات ویژه‌یی درباره شریان مالی
  • این گروه شبه‌نظامی مورد حمایت رژیم ایران و استفاده از قاچاق مواد مخدر برای تأمین منابع مالی خود انجام خواهد داد.
  • وی تأکید کرد که «وزارت دادگستری برای رفع هر تهدیدی علیه شهروندانش از سوی سازمانهای تروریستی و پایان دادن به بحران مواد مخدر از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد.

وزارت دادگستری آمریکا یک گروه تحقیق درباره حزب‌الله لبنان تشکیل داد